Naprapatia

wavy line decoration
Naprapaatti (AMK) on tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon, tutkimiseen ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut terveydenhuollon ammattihenkilö. Naprapaatin työ perustuu koululääketieteelliseen terveys- ja sairauskäsitykseen sekä sen pohjalta kehittyneeseen diagnostiikkaan ja tautiluokituksiin. Naprapaatilla ei ole koulutusta neurologisten potilaiden hoitoon, joten neurologinen fysioterapia ja kuntoutus hoituu fysioterapeuttimme kautta.

Mitä naprapaatti tekee?

Hoitotapahtuma alkaa haastattelulla, jossa käydään läpi muun muassa potilaan oireiden alku, luonne ja kesto, oireiden aiheuttama haitta, potilaan muu sairaushistoria sekä mahdolliset lääkitykset. Tämän jälkeen naprapaatti tekee kliinisen alkututkimuksen havainnoinnin, palpaation eli tunnustelun sekä erilaisten testien avulla. Tutkimuksen perusteella tehdään potilaan kanssa hoitosuunnitelma, jonka perusteella hoitoa lähdetään toteuttamaan.

Naprapaatin käyttämiä hoitomenetelmiä ovat:
  • pehmytkudoskäsittelyt
  • nivelmobilisaatiot
  • harjoitusterapia
  • ergonominen neuvonta
Manipulaatio eli kansankielellä naksauttelu ei ole naprapaatin ainoa eikä päätyöväline, vaan sitä käytetään silloin, kun aktiivinen liike tai mobilisaatio eivät tuota haluttua vaikutusta.

Milloin naprapaatille?

Naprapaatille voit tulla erilaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia. Tällaisia vaivoja ovat esimerkiksi:

Naprapaatin koulutus

Suomessa naprapaatteja koulutetaan vain Kotkassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, jossa naprapatian koulutusohjelma sisältää 240 opintopistettä ja kestää neljä vuotta. Naprapaatti kuuluu nimikesuojattuihin terveydenhuollon ammattihenkilöihin (§559/94), jonka ammattioikeudet voit aina tarkistaa Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontarekisteri) tietokannasta.

FysioEksentriassa naprapaattina toimii Heidi Pentikäinen.

In English

Naprapath is specialized in musculoskeletal rehabilitation and works in the area of health care. You can visit naprapath, when you have for example low back pain or sciatica, neck pain, headache, shoulder pain, tennis elbow, knee pain or some kind of sports injury.  Naprapath’s treatment methods include exercise therapy, ergonomic guidance, massage and joint mobilisations.