Neurologinen fysioterapia

wavy line decoration

Neurologinen fysioterapia Turku

Neurologista kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Neurologinen fysioterapia pyrkii ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella.

Fysioterapian tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen. Tavoitteena on, että ihminen selviäisi tilanteesta riippuen mahdollisimman hyvin arkisista toimistaan ja sopeutuisi uudelleen jokapäiväiseen elämään. Fysioterapeutti laatii aina tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin tavoitteisiin pyrkiminen on motivoivaa. Neurologinen fysioterapia on näyttöön perustuvaa työ- ja toimintakykyä kehittävää harjoittelua, hoitoa ja ohjausta sekä keskushermoston että ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville.
Neurologissa fysioterapiassa hyödynnämme viimeisimpiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja osaamista erilaisista sairauksista ja vammoista. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa terapiatiloissamme, kuntoutujan kotona tai uima-altaassa.Yleisimpiä hoitodiagnoooseja ovat mm. MS-tauti, Parkinson sairaudet, aivoverenkiertohäiriöiden, aivovamman tai selkäydinvamman jälkeiset tilat, lihassairaudet sekä cp-vamma.

FysioEksentrialla on voimassa olevat kuntoutussopimukset Kansaneläkelaitoksen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin(TYKS), Turun kaupungin aikuisten kuntoutuksen ja vetaraanikuntouksen kanssa.
Täältä löydät lisätietoja Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.