Psykofyysinen fysioterapia

wavy line decoration

Psykofyysinen fysioterapia Turku

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Sen perustana on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Psykofyysisessä fysioterapiassa ymmärretään kehon ja mielen muodostama kokonaisuus ja kuinka ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja kuinka kaikki aiemmat elämänkokemukset vaikuttavat meissä. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen ja mieliala, tunteet sekä ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysiseen fysioterapiaan kuuluu, kuten kaikkeen fysioterapiaan, kuntoutujan tutkiminen, fysioterapiajakson tavoitteiden asettaminen, terapiajakso harjoituksineen sekä asetettujen tavoitteiden tarkastelu. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet ja eteneminen määräytyvät aina asiakkaan sen hetkisten voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan, elämäntilanne huomioiden.
Tyypillisesti fysioterapiatunti sisältää keskustelua, kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita, hengityksen tiedostamista. Usein harjoitellaan myös sellaisia harjoitteita, joita asiakas voi halutessaan ottaa käyttöön itselleen.

Psykofyysistä fysioterapiaa meillä toteuttaa fysioterapeutti Nina Belov.

PSYKOFYYSISTÄ FYSIOTERAPIAA SUOSITELLAAN MM.
  • masennus, ahdistus tai paniikkioireet
  • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat toimintakykyhäiriöt
  • stressioireet, unettomuus, jännittyneisyys, ahdistuneisuus tai uupumus
  • pitkittyneet kiputilat
  • vaikeudet perusliikkumisessa tai kehon hahmottamisessa
  • traumaperäiset oireet